jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt olvasd el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi anyag Felhasználó általi használatát.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

1.     A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév:                                              Ihos Adrienn e.v.

Székhely:                                           2431 Perkáta, Rákóczi Ferenc utca 2.

Adószám:                                          67086414-1-27

Nyilvántartási szám:                       43290085

Telefonszám:                                   +36 (30) 284 0060

E-mail cím:                                       hello@ihosadrienn.hu

2.     Általános bevezetés:

Jelen weboldal kizárólag Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem értesz egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használd a weboldalt.

3.     Szellemi tulajdonjogok:

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, ötlet, módszer, tematika, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait, a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi, vagy a tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, kizárólag a forrás megjelölésével terjeszthetők.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A weboldalról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

Szigorúan tilos az oldal látogatójának a weboldal tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

  • kereskedelmi célokra használni a weboldalt, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;

  • módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél weboldalába).

4.     Tartalom:

A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

A weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

5.     Látogatói adatok és magatartás:

A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra küldött vagy ott közzétett („belinkelt”) minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.

Tilos a weboldalon közzétenni, illetve a weboldalra küldeni a következő anyagokat:

  • fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok;

  • olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;

  • olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;

  • technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A weboldal tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

6.     Felelősség:

A weboldal bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A törvény által megengedett mértékig a weboldal tulajdonosa ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Felhasználók általi használata, és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

  • a weboldal Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a weboldalon közzétett információ ösztönözte;

  • a weboldal használatának lehetetlensége;

  • a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

7.    A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A jelen weboldal tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek a weboldal egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy jelen weboldal tulajdonosának bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a weboldalakkal vagy tulajdonosukkal. Az ilyen weboldalakkal és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk

8. Beágyazott webhely technológia

Jelen webhely a Youtube.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (www.youtube.com/t/terms) is elfogadja.

9. Beküldött információ

Ha Felhasználó bármilyen információt vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Jelen weboldal azon részein, ahol a weboldal egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, weboldal tulajdonos a beküldött információkat nem ellenőrzi, illetve nem kötelessége az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen információkért. Weboldal tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen vagy eltávolítson a webhelyről.

10. Adatvédelem:

A jelen weboldalon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a weboldal tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

11.     Kapcsolatfelvétel:

Ha bármilyen kérdésed vagy panaszod lenne a weboldallal kapcsolatban, fordulj a weboldal tulajdonosához a fenti elérhetőségek bármelyikén.

12.     Jogkövetkezmények:

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a weboldal tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a weboldal tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint, mely összegről a weboldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a weboldalt.

13.  Egyéb rendelkezések:

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.